Algemene voorwaarden

PRIJZEN

Alle prijzen op de website zijn in euro's, inclusief BTW en exclusief handelings en verzendkosten.

 

AANBOD

ByMoise verkoopt naast ze zelf ontworpen kleding ook andere kleding. De zelf ontworpen items staan onder het kopje 'eigen collectie'. Overige kleding wordt dus ingekocht en verkocht door ByMoise.

IDEAL

Met IDEAL kun je makkelijk, veilig en vertrouwd je online aankopen betalen. Je betaalt in je eigen veilige internetomgeving, gebaseerd op de specifieke beveiligingsmethodes van je eigen bank. Wanneer je je bestelling betaald, selecteer je te willen betalen met IDEAL. Vervolgens klik je op de IDEAL betalingsknop en selecteer je je eigen bank. Je wordt vervolgens doorgestuurd naar de pagina van je eigen bank waar de bestelling op je wacht. Je wordt gevraagd enkele betalingsgegevens in te vullen en je betaling te bevestigen.

OVERSCHRIJVING

Wanneer je niet online wilt betalen kun je altijd je betaling overboeken naar ByMoise’s rekeningnummer. Als je betaling ontvangen is zal je bestelling worden verzonden. Wees alstublieft op de hoogte dat je verantwoordelijk bent voor alle mogelijk extra kosten die door je bank berekend worden.

VERZENDING

Wanneer de betaling van je bestelling is overgemaakt op onze rekening zullen wij je bestelling binnen 3 werkdagen verwerken. Internationale bestellingen vallen daarbuiten en kunnen langer duren. Wanneer dit niet mogelijk is ontvang je daar een e-mail over. Al onze sieraden worden netjes ingepakt zodat je je bestelling als een cadeautje thuis ontvangt, dit geldt niet voor de kleding, mocht je het wel als verjaardagscadeautje ingepakt willen hebben kan je dat bij opmerkingen zetten in je order. Bestelling worden verscheept via postNL. 

ONTVANGST

ByMoise doet haar best om je bestelling zo snel mogelijk te bezorgen nadat je betaling binnen is. Na ontvangst van de betaling wordt je bestelling direct op de post gedaan. Een normale bestelling in Nederland neemt zo’n 1 tot 3 werkdagen in beslag. Weekend vallen hierbuiten evenals vakantiedagen. 

BESCHADIGING

ByMoise is niet verantwoordelijk voor het verlies en/of beschadiging van de verzonden goederen, wel zullen we altijd ons best doen om dit zo goed mogelijk op te lossen.

GARANTIE

ByMoise garandeert dat de specificaties van de afgeleverde goederen gelijk zijn als de aangeboden producten. Uitzonderingen kunnen er zijn in kleur en de structuur.  Gebreken die zijn ontstaan als gevolg van normaal gebruik of die zijn te wijten aan de aanzienlijke schuld van de klant vallen niet onder de garantie.


RETOURNEREN

Bij levering bent u verplicht om de producten te inspecteren om te bepalen of ze voldoen aan de overeenkomst. ByMoise besteedt veel tijd aan het zoeken en selecteren van ontwerpers en producten en wil graag het beste bieden. Als u om welke reden dan ook niet volledig tevreden bent met uw bestelling, kunt u het item binnen 14 dagen retourneren.

Retourneren kan naar het volgende adres:

By Moise 

HERENGRACHT 140-2

1015BW AMSTERDAM

 

Alle producten moeten in nieuwe, ongebruikte staat verkeren. Sale items kunnen niet retour verstuurd worden! 

Retourzendingen met onvoldoende porto worden niet aanvaard.


De retourzendingen die door ByMoise aanvaard worden, worden vervangen door een vervangend product, of het orginele bedrag van het bestelde product wordt terugbetaald. Restitutie wordt verleend binnen 30 dagen na recept van het geretourneerde product. ByMoise aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade claims of gevolgschade in welke hoedanigheid onderbouwd als gevolg van het gebruik van haar producten door de consument of derden.

Retour kosten zullen worden vergoed.

 

OVERMACHT

ByMoise is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting aan de klant indien gehinderd door overmacht. In elk geval wordt onder overmacht verstaan digitale uitsplitsing op ByMoise en transport vertragingen (stakingen).

INTELLECTUELE EN INDUSTRIËLE EIGENDOM RECHTS

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door ByMoise geleverd volledig en onvoorwaardelijk producten te respecteren.

PRIVACY

ByMoise respecteert uw privacy. ByMoise gebruikt klantinformatie alleen voor verwerking en verzending van orders en zal onder geen enkele omstandigheid worden verkocht, openbaar gemaakt of verspreid aan derden.

Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op elke levering door ByMoise

KLACHTENREGELING

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd. 

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerktijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen een termijn van 14 werkdagen geantwoord met een bericht van ontvangst en indicatie wanneer een consument een meer uitvoering antwoord kan verwachten.